Sadarbība ar augstskolām

Eiropas Tālmācības vidusskola ir parūpējusies par pirmo atspērienu tavām studijām. Izvirzot savas izglītības mērķus, daudzi plāno turpināt izglītības iegūšanu augstskolās. Priekšrocība, ko sniedz mūsu skolā iegūtais izglītības atestāts, ir mācību maksas atlaides profesionālajā tālākizglītībā, koledžās un augstskolās Latvijā. Ir izveidota sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem, kas piedāvā mūsdienīgu pieeju zināšanu apguvē un papildus inovatīva mācību procesa nodrošināšanā.