Iegūsti pamatizglītību tālmācībā
Pamatizglītības programmās piedāvājam izvēlēties dažādas otrās svešvalodas – krievu, vācu vai franču valodu!
Iegūsti vidējo izglītību tālmācībā
Vidējā izglītībā jaunieši jau var spert pirmos soļus sava nākotnes darba lauciņa izvēlē, apgūstot tos kursus, kuri viņus interesē vai būs nepieciešami augstskolās.