Mācību maksa

  • Mācību maksa vidējās izglītības programmās 10.-11.klasēs: 55 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)*

  • Mācību maksa pamatizglītībā 7.-8.klase: 55 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)

  • Mācību maksa 9. un 12.klasē 65 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)*

  • Reģistrācijas maksa 30 EUR (vienreizējs maksājums)

*mācību maksa var mainīties atkarībā no iepriekš apgūtā mācību apjoma

Sociālais atbalsts

Eiropas Tālmācības vidusskola ir dibināta, lai ikviens varētu iegūt iespēju mācīties vidusskolā!
Tādēļ mēs esam izstrādājuši sociālā atbalsta sistēmu, kurā mācību maksai piemēro atlaides:

Papildus informācija

Cita atlaide var tikt piemērota, saņemot izglītojamā iesniegumu ar argumentētu pamatojumu. (Piemēram, nepilngadīgi bāreņi.)
Atlaides tiek piemērota uz vienu mācību gadu.
Svarīgi! Ja kādu mēnesi nav iespējams veikt ikmēneša maksājumu, piemēram, Ziemassvētkos, atliek tikai ar e-pasta starpniecību informēt skolas administrāciju un mācību maksa var tikt atlikta uz citu mēnesi.